Back to top

Co umíme

ADAPTAČNÍ KURZY

Nabízíme 3 či 5denní adaptační kurzy pro školní kolektivy. Mezi cíle adaptačních kurzů patří seznámení nové skupiny spolužáků, podpora spolupráce v rámci skupiny, vytvoření pozitivních sociálních vazeb mezi dětmi, posílení komunikačních kompetencí, rozvoj skupinové dynamiky, prevence sociálně patologických jevů. Získané zkušenosti žáci uplatní v rámci budoucího fungování školní skupiny. Program je sestaven v závislosti na požadovaném cíli a věku účastníků. Prostředkem k dosažení cílů jsou aktivity a hry vycházející z metod zážitkové pedagogiky. Konkrétní nabídku vám zpracujeme na vyžádání.

DĚTSKÉ PROGRAMY

S tvorbou programů pro děti ve věku od 4 do 18 let máme dlouhodobé zkušenosti. Dle vašich požadavků jsme schopni připravit a realizovat tématický program pro vaši akci na míru. Pro vás či vašeho klienta připravíme výtvarné, tvořivé či hudební dílny, sportovní dny, pohádkové stezky, vánoční programy pro děti jako součást zaměstnaneckých akcí. Konkrétní nabídku vám zpracujeme na vyžádání.

VÝUKA NÁSTROJŮ JAKO FIREMNÍ BENEFIT

Motivujte váš pracovní tým možností naučit se na hudební nástroj přímo na pracovišti. Připravíme pro vaše zaměstnance výuku hudebních nástrojů přímo ve vaší firmě či organizaci. Vedle obsahové náplně a lektorů zajistíme i nástrojové vybavení učebny. Konkrétní nabídku vám zpracujeme na vyžádání.

TÁBORY S PŘÍSPĚVKEM ZAMĚSTNAVATELE

Pro vaši firmu či organizaci připravíme a realizujeme dětský pobytový či příměstský tábor jako benefit pro vaše zaměstnance. Za dobu naší existence prošlo našimi tábory již tisíce dětí, mnohé z nich se k nám každoročně vracejí. Táborové programy jsou připraveny pedagogy volného času a vedeny prožitkovou formou. Pro děti připravíme 5, 7, 10 či 14 denní tábor s celotáborovou hrou kdekoliv v ČR. Konkrétní nabídku vám zpracujeme na vyžádání.