Back to top

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

14. 03. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na našem území a následných preventivních opatření vlády ČR jsou počínaje 16.3. zájmové kroužky při základních a mateřských školách přerušeny až do odvolání.

Aktualizované informace sledujte na této stránce.

NÁVRAT PLATEB ZA KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Vážení rodiče,

činnost zájmových kroužků nebude v letošním školním roce obnovena. Od 1.5. 2020 do 30.6.2020 je proto možné žádat o:

1. navrácení poměrné částky za neodučené hodiny kroužků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.
2. přesun poměrné částky do dalšího školního roku 2020 / 2021.
3. odečtení poměrné částky z ceny letního táboru, pokud je na něj vaše dítě přihlášeno.

Žádost zasílejte na email: musictime@musictime.cz

Do textu zprávy postačí napsat "Žádám o navrácení poměrné částky platby za kroužek (název kroužku a místo konání)" či "Žádám o převedení poměrné částky za kroužek (název kroužku a místo konání) do dalšího školního pololetí."

Těšíme se na viděnou v novém školním roce či na některém z letních táborů!