Back to top

Angličtina

Kroužek angličtiny seznamuje nejmenší děti s cizím jazykem prostřednictvím tématických celků (colours, toys, body parts, animals...). Děti si hravou formou osvojí základní slovní zásobu a zvukovou stránku jazyka. Hodinou je provází lektor/ka s anglicky mluvícím maňáskem. K upevňování nabytých znalostí jsou využívány herní aktivity, básničky, říkadla, pracovní listy a obrázkové karty (flashcards). Cílem kroužku je rozvoj schopnosti porozumět jednoduchým pokynům v cizím jazyce a zvládnutí základních frází s praktickým využitím v interakci lektor-dítě či rodič-dítě.

CO S SEBOU?

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti 4 - 6 let

KROUŽEK PROBÍHÁ

MŠ Stráž nad Nisou, Majerova 138