Back to top

Flétna

Kroužek zobcové flétny probíhá ve skupině 5 - 8 dětí. Délka jedné výukové hodiny je 60 minut. Za školní rok je odučeno 30 lekcí. Kroužek je určen dětem se zájmem o hru na sopránovou zobcovou flétnu, a to jak začátečníkům, tak pokročilým.

Začínající (1. - 3. třída ZŠ) 
Náplní kroužku je základní praktická a teoretická příprava tak, aby děti byly schopny zahrát samostatně libovolnou píseň nižší obtížnosti. V průběhu roku se naučí správnému držení a dýchání do flétny, seznámí se s jednoduchou formou notového zápisu a rozvinou smysl pro rytmus. Součástí hodin jsou také hudební hry a aktivity na procvičení not a hudebních značek. 

Pokročilí (2. - 5. třída ZŠ) 
Kroužek je určen pro děti, které již zvládly základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, umí zahrát jednoduchou píseň z not (rozsah g1 - d2) a chtějí ve hře pokračovat. V průběhu roku se naučí nové noty a zahrají si složitější lidové písně, vícehlasé skladby a také něco z populárních písní.

CO S SEBOU?

sopránová zobcová flétna (po domluvě možné zakoupit u lektora kroužku za 250 Kč)
euroobaly + pořadač
notový sešit

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 1. - 5. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Ještědská 354/88, Liberec
ZŠ Česká 354, Liberec