Back to top

Klavír

Kroužek klavíru probíhá ve dvojici či individuálně. Délka výukové hodiny je 60 minut, školní rok obsahuje 30 lekcí. Kroužek je členěn dle obtížnosti na začátečníky a pokročilé. Cílem kroužku je osvojení nezbytných teoretických znalostí z hudební nauky a jejich následná aplikace do hry.

Začínající (od 2. třídy ZŠ)
Na konci roku jsou žáci schopni zahrát lidovou či umělou píseň doprovázenou harmonií. Metodickou oporou kroužku je klavírní škola pro začátečníky (BGS) a cvičební sešity Klavihrátky. V hodinách jsou zařazovány hry k procvičení hudební nauky. Obsahovou náplní kroužku je nácvik správného postavení rukou a jejich koordinace, čtení not z houslového klíče v rozsahu dvou oktáv, základní pojmy hudební nauky (akord, stupnice, kadence, triola, legato …), základní durové stupnice a doškálné akordy, nácvik běžně známých písní s harmonickým doprovodem, etud, klavírního přednesu. 

Pokročilí (od 3. třídy ZŠ)
Kroužek pro pokročilé plynule navazuje na dovednosti z předešlých let. Žáci si rozšíří hudební teorii (kadence, stupnice, kvartový a kvintový kruh …), osvojí si základní mollové stupnice a jejich akordy, čtení basového klíče, hru s pedálem, nacvičí klavírní přednesy a skladby dle individuálního výběru. 

 

CO S SEBOU?

euroobaly a desky na zakládání not
notový sešit

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 2. - 9. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Ještědská 354/88, Liberec
ZŠ Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278