Back to top

Klavír

Výuka klavíru probíhá individuálně, případně lze absolvovat lekce v páru. Délka jedné výukové hodiny je 60 minut.

Začínající (od 8 let)
Cílem lekcí pro začátečníky je osvojení nezbytných teoretických znalostí z hudební nauky a jejich následná aplikace do hry. Na konci kurzu jsou žáci schopni zahrát lidovou či umělou píseň doprovázenou harmonií, jeden klavírní přednes a několik etud. Obsah kurzu: správné postavení ruky, koordinace rukou, čtení not z houslového klíče v rozsahu dvou oktáv, základní pojmy hudební nauky (akord, stupnice, kadence, triola, legato …), základní durové stupnice a doškálné akordy, nácvik běžně známých písní s harmonickým doprovodem, etud, klavírního přednesu.

Pokročilí (od 9 let)
Kurz plynule navazuje na kurz začínajících. Obsah kurzu: rozšíření hudební teorie (kadence, stupnice, kvartový a kvintový kruh …), základní mollové stupnice a jejich akordy, čtení basového klíče, hra s pedálem, nácvik skladeb dle individuálního výběru účastníka, nácvik dvou klavírních přednesů.

Klavírní improvizace 
Cílem lekcí je zvládnutí klavírního doprovodu k písni, hry podle akordických značek, interpretace jednodušších jazzových skladeb i složitějších kompozic a vlastní improvizace. Kurz je určen pro klavíristy se zvládnutými základy hry. Obsah kurzu: orientace v akordických značkách, základní harmonické funkce, doprovody: Rock n´ Roll, Blues, Jazz, Swing (využití kráčejícího basu, triolového rytmu, tečkovaného rytmu, rozkladu akordů, synkop, hry v bloku), doprovody lidových a umělých písní, rozvoj vlastních hudebních nápadů, jednoduché improvizace.

CO S SEBOU?

euroobaly + pořadač na ukládání studijních materiálů
notový sešit

PRO KOHO JE KURZ URČEN

8 - 99 let

KURZ PROBÍHÁ

MŠ Lesmír, Horova 973/6, Liberec