Back to top

Kytara

Kroužek kytary probíhá skupinově v počtu 3 - 6 dětí. Délka výukové hodiny je 60 minut, školní rok obsahuje 30 lekcí. Kroužek je členěn dle obtížnosti na začátečníky a pokročilé. Cílem je naučit děti doprovodit vlastní zpěv, interpretovat žánrově rozmanité druhy písní, orientovat se v notovém zápisu, zvlánout techniku pravé a levé ruky. 

Začínající (3. třída ZŠ)
V kroužku děti získají základní teoretické znalosti a praktické dovedností potřebné k doprovodné hře na kytaru. K nácviku jsou využívány převážně české lidové a umělé písně (rozsah zpěvníku Já, písnička 1, 2, 3). Děti se seznámí s kytarou a jejím laděním, zkoordinují pravou a levou ruku, seznámí se s notovým zápisem a akordovými značkami, naučí se základní durové a mollové akordy a doprovodné rytmy (2/4, 3/4, 4/4), zvládnou orientaci na hmatníku do 3. pole. 

Pokročilí (od 4. třídy ZŠ)
Kroužek pro pokročilé plynule navazuje na dovednosti kytaristů z předešlých let. Vedle pokročilé harmonické hry si žáci osvojí základy hry melodické (vybrnkávání) a prohloubí si znalosti hudební nauky. K nácviku jsou využívány české a zahraniční písně popové a rockové. Děti se naučí další hmaty durových a mollových kvintakordů a septakordů, zjistí, jak se akordy konstruují a jakou mají základní harmonickou funkci (kadence), cvičí akordy barré, orientují se v durových a molových stupnicích, transponují písně a zapisují do tabulatury, cvičí techniku pravé ruky (tlumení, hra prsty). 

CO S SEBOU?

akustická (španělská či westernová) kytara odpovídající velikosti
euroobaly + pořadač na ukládání studijních materiálů
digitální klipová ladička

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 3. - 9. třídy ZŠ 

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Česká 354, Liberec
ZŠ Ještědská 354/88, Liberec
ZŠ Stráž nad Nisou, Majerova 138
ZŠ Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278