Back to top

Kytara

Výuka probíhá skupinově, individuálně či v páru. Délka jedné výukové lekce je 60 minut. Kurzy jsou členěny dle tří stupňů pokročilosti.

Začínající (od 9. let)
Cílem lekcí pro začátečníky je zvládnutí základních teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných k doprovodné hře. K nácviku jsou využívány převážně české umělé písně. Obsah kurzu: seznámení s kytarou a ladění kytary, správná technika hry a cvičení, technika hry trsátkem, koordinace pravé a levé ruky, seznámení s notovým zápisem a akordovými značkami, základní durové a mollové kvintakordy pro I. polohu, orientace na hmatníku v rozsahu jedné oktávy, základní rytmy (2/4, ¾, 4/4, 6/8).

Pokročilí (od 10. let)
U mírně pokročilých se předpokládá zvládnutí obsahu kurzu pro začínající. Vedle pokročilé harmonické hry si žáci osvojí základy hry melodické (vybrnkávání) a prohloubí si znalosti hudební nauky. K nácviku jsou využívány české a zahraniční písně popové a rockové. Obsah kurzu: durové a mollové kvintakordy a septakordy v systému 6,5,4 strun, konstrukce durových a mollových akordů, stupnice moll a dur a jejich harmonické funkce, kvintový a kvartový kruh, transpozice a hra s kapodastrem, čtení tabulatury a její zápis, technika tlumení strun, tlumené tóny, flažolety.

Kytarové techniky, improvizace (od 12. let)
Kurz je zaměřen na pokročilé hráčské techniky. Výuka se opírá o zahraniční kytarové školy, nácvikovým materiálem jsou známé skladby (rock, pop, blues, funky) a backing tracky pro nácvik improvizace. Provádí se rozbor jednotlivých skladeb dle požadavků žáků. Kytaristé se naučí základy improvizace, rozvinou efektivní cvičební metody, naučí se zahrát doprovodnou kytaru pro různé žánry a vystavět kytarové sólo. Obsah kurzu: sluchová cvičení, pentatonická stupnice dur a moll, rytmické varianty, 12-ti taktové blues, doškálné akordy, módy diatonické durové stupnice (církevní módy), rozklady akordů, vícehlasé akordy 9,11,13.

CO S SEBOU?

akustická či elektrická kytara
digitální klipová ladička
euroobaly + pořadač na ukládání studijních materiálů

PRO KOHO JE KURZ URČEN

9 - 99 let

KURZ PROBÍHÁ

MŠ Lesmír, Horova 973/6, Liberec