Back to top

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor probíhá skupinově v počtu 10 - 20 dětí. Cílem kroužku je rozvoj sluchových dovedností, nácvik správného dýchání, intonace, zlepšení sluchové paměti a rozvoj smyslu pro rytmus. Děti zpívají české písničky za doprovodu klavíru, dramatizují české pohádky, vyrábí kulisy a kostýmy.

CO S SEBOU?

euroobaly a desky na zakládání not
notový sešit 

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 1. - 5. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ