Back to top

Lektoři

Matěj Andrýs
Kytara

19.5. 1998
Student TUL

andrys@musictime.cz

ZKUŠENOSTI
TO Kletr Liberec

Markéta Benešová
Kytara, Flétna

17.12. 1996
Studentka přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TUL

benesova@musictime.cz

ZKUŠENOSTI

Pavel Bernát
Kytara, Informatika, 3D tisk, Metodik kroužků

21.6.1986
Absolvent pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem

bernat@musictime.cz

ZKUŠENOSTI
Univerzitní orchestr UJEP, ZUŠ Jablonec nad Nisou, DDM Větrník Liberec

Lenka Bernátová
Moderní tanec, Holčičiny, Programová vedoucí táborů

3.11.1990

2023 Absolventka certifikovaného výcviku Metody zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice
2012 Absolventka přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TUL


michalkova@musictime.cz

ZKUŠENOSTI
Vedoucí tanečního kroužku a letních táborů DDM Větrník, Tk Takt Liberec

Viktorie Henzlová
Angličtina, Klavír

15.8.1996
Studentka pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem

henzlova@musictime.cz

ZKUŠENOSTI
Kickstart school, Laan Copes van Cattenburch 86

Jakub Hřebík
Míčové hry, Fotbal-Florbal

17.6.1995
Student přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TUL

hrebik@musictime.cz

ZKUŠENOSTI
Tábory ŠKODA AUTO, a.s.

Danuše Kalinová
Lektorka táborů

Absolventka přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TUL

kalinova@musictime.cz

ZKUŠENOSTI
Fiskali sport Liberec
Plavmimi Liberec

Barbora Madudová
Moderní tanec

17. 3. 1998
studentka PF Hradec Králové

madudova@musictime.cz

ZKUŠENOSTI
Vedoucí tanečního kroužku a letních táborů SVČ Narnie

Martina Mašková
Lektorka táborů

Studentka ČVUT, Praha

maskova@musictime.cz

Vojtěch Peterka
Kytara

peterka@musictime.cz

ZKUŠENOSTI

kapela Životu
Muziker.cz

Šárka Vltavská
Lektorka táborů

Studentka UPOL speciální pedagogika - dramaterapie
DAMU - dramatická výchova

ZKUŠENOSTI
Lektorka dramatického kroužku při DDM, lektorka tanečních kroužků, lektorka preventivních programů ve sdružení D Olomouc.