Back to top

Přihlášky pro mateřské školy

 • Pondělí
  16:00 - 16:30
  Michálková
  900 Kč / rok
  8 /
  20

  Děti tančí pouze na české písničky. Učí se základní taneční kroky, orientaci v prostoru, práci s rekvizitami a mají prostor i pro taneční improvizaci. Každá lekce začíná rozcvičkou, při které se děti protáhnout a zahřejí se tanečními dynamickými prvky nebo pohybovou hrou. Hlavní část lekce je věnována tanci - nové taneční kroky, opakování již naučených sestav, tanec v páru, fázování. Lekce je vždy zakončena pohybovou hrou.

  Více informací:

 • Pondělí
  15:15 - 15:45
  550 Kč / pololetí
  0 /
  10

  Přihlašování na kroužek probíhá také formou papírových tiskopisů, uvedená obsazenost kroužku proto nemusí odpovídat skutečnému počtu přihlášených dětí.

  Děti tančí pouze na české písničky. Učí se základní taneční kroky, orientaci v prostoru, práci s rekvizitami a mají prostor i pro taneční improvizaci. Každá lekce začíná rozcvičkou, při které se děti protáhnout a zahřejí se tanečními dynamickými prvky nebo pohybovou hrou. Hlavní část lekce je věnována tanci - nové taneční kroky, opakování již naučených sestav, tanec v páru, fázování. Lekce je vždy zakončena pohybovou hrou.

  Více informací:

 • Úterý
  14:30 - 15:00
  500 Kč / pololetí
  6 /
  10

  Přihlašování na kroužek probíhá také formou papírových tiskopisů, uvedená obsazenost kroužku proto nemusí odpovídat skutečnému počtu přihlášených dětí.

  Kroužek angličtiny seznamuje nejmenší děti s cizím jazykem prostřednictvím tématických celků (colours, toys, body parts, animals...). Děti si hravou formou osvojí základní slovní zásobu a zvukovou stránku jazyka. Hodinou je provází lektor/ka s anglicky mluvícím maňáskem. K upevňování nabytých znalostí jsou využívány herní aktivity, básničky, říkadla, pracovní listy a obrázkové karty (flashcards). Cílem kroužku je rozvoj schopnosti porozumět jednoduchým pokynům v cizím jazyce a zvládnutí základních frází s praktickým využitím v interakci lektor-dítě či rodič-dítě.

  Více informací:
 • Středa
  15:15 - 15:45
  Michálková
  500 Kč / pololetí
  7 /
  10

  Přihlašování na kroužek probíhá také formou papírových tiskopisů, uvedená obsazenost kroužku proto nemusí odpovídat skutečnému počtu přihlášených dětí.

  Kroužek moderního tance pro MŠ je zaměřen na rozvoj hrubé motoriky, správného držení těla, koordinace horních a dolních končetin a rytmizace pohybů. Hodina trvá 30 minut, za školní rok je odučeno 30 lekcí.

  Více informací: