Back to top

Pro školy - Mateřské školy

Spolupráce s námi

Spolupráce s námi přináší mateřským školám mnohé výhody při zajišťování zájmových aktivit pro své žáky. Nabízíme kvalitní, cenově dostupné zájmové vzdělávání pro děti z MŠ. Školám jsme seriózním partnerem, za dobu naší existence nebyla žádná spolupráce ukončena z důvodu nespokojenosti ze strany škol či rodičů dětí. S organizací zájmové činnosti máme dlouhodobé zkušenosti.

Při přípravě aktivit čerpáme ze znalostí v oblastech předškolní pedagogiky a pedagogiky volného času. Lektoři kroužků jsou studenti či absolventi odborných pedagogických škol a fakult.

 

výhody pro vaší školu

 

PESTRÁ A STÁLÁ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

Nabídneme ve škole kroužky, které nemohou vést vaši kmenoví učitelé. S časem a dnem kroužku se vždy přizpůsobíme požadavkům školy. Činnost probíhá kontinuálně, není závislá na změnách v rozvrhu či pedagogickém sboru.

CENOVÁ DOSTUPNOST

Jedním z našich cílů je cenová dostupnost zájmových kroužků, cena 30 minutové lekce zpravidla nepřesahuje 35 Kč (tato cena nezahrnuje pronájem prostor).

ZA DĚTI ZODPOVÍDÁME

Počínaje předáním dětí za ně přejímáme plnou zodpovědnost, naše činnost je řádně pojištěna do výše 10 mil. Kč.

ŽÁDNÁ ADMINISTRATIVA

S našimi kroužky nevznikne vaší škole téměř žádná nová povinnost. Zajišťujeme veškerou činnost spojenou s přihláškami, platbami, odpadlými lekcemi či suplováním a komunikací s rodiči.

PRONÁJEM PROSTOR

Pronájem prostor zajistí, v souladu s doporučením zřizovatele, vaší škole finanční prostředky z vedlejší hospodářské činnosti.

VYSTOUPENÍ NA AKCÍCH ŠKOLY

V průběhu roku s dětmi připravíme vystoupení na školní akce, případně zorganizuje vystoupení pro rodiče.