Back to top

Klavír od 2. tř.

Kroužek pro pokročilé plynule navazuje na dovednosti z předešlých let. Žáci si rozšíří hudební teorii (kadence, stupnice, kvartový a kvintový kruh …), osvojí si základní mollové stupnice a jejich akordy, čtení basového klíče, hru s pedálem, nacvičí klavírní přednesy a skladby dle individuálního výběru.

Pokud máte zájem o výuku klavíru při ZŠ Ještědská, napište nám na email musictime@musictime.cz. Do zprávy uveďte jméno a třídu dítěte, informaci zda máte zájem o individuální lekci 30 min, 60 min, případně výuku v páru. Dále uveďte preferovanou hodinu (i více možností) docházky z níže uvedených.

Po 13:00 - 14:00
Po 14:00 - 15:00
Po 15:00 - 16:00

Pá 13:00 - 14:00
Pá 14:00 - 15:00

Tento způsob přihlašování na kroužek klavíru jsme zavedli z důvodu velkého počtu zájemců o výuku. O přijetí bude rozhodovat, zda dítě již do kroužku docházelo (pokročilí) a čas odeslání emailu (začínající).

Cena kroužku 1 900 Kč/pololetí/30 min., 3 800 Kč/pololetí/60 min.

O přijetí či nepřijetí vás budeme informovat do 15.9.

Děkujeme za pochopení

Související kroužek/tábor: 
Místo konání: 
ZŠ Ještědská
Den (u táboru: Termín): 
Po, Pá
Čas: 
13:00 - 16:00
Cena: 
od 1 900 Kč / pol.
Kroužek kurz
Pokud zbývají volná místa, obdržíte od nás obratem e-mailem vyplněnou přihlášku spolu s dalšími informacemi. V opačném případě Vás budeme informovat, pokud dojde k uvolnění kapacity.
Obchodní podmínky: