Back to top

Víkendové programy

Víkendové programy probíhají od pátku do neděle jednou za 3 měsíce. 

PRO KOHO JE VÍKEND URČEN

 • Děti od 7 do 14 let ze všech ZŠ

PROGRAM 

1. Víkendovka: BLUDIŠTĚ 

2. Víkendovka:

3. Víkendovka:

4. Víkendovka:

 • Program je uzpůsoben aktuálnímu počasí, za příznivých podmínek je převážná část programu realizována ve venkovních prostorech,
 • Na přípravě programu se vždy podílí pedagog volného času. 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 • Nástup na víkend začíná v pátek v 18:00 a končí v neděli po obědě, přibližně 13:00. 
 • Lektor si děti převezme před MŠ Lesmír spolu s vyplněnými dotazníky a kopií karty pojištěnce.
 • Víkendové programy jsou vedeny převážně lektory zájmových kroužků Musictime, případně studenty SOŠPg či studenty TUL

POJIŠTĚNÍ

 • Všichni účastníci víkendového programu jsou v rámci cestovního pojištění úrazově pojištěni, toto pojištění je součástí ceny programu.

STRAVOVÁNÍ

 • V ceně víkendu jsou zahrnuty dvě svačiny, snídaně, obědy, večeře a celodenní pitný režim.
 • Obědy a večeře jsou teplá jídla, která jsou dovážena smluvním partnerem. Snídaně a svačiny připravuje lektor, který je držitelem potravinářského průkazu. Pití (voda, ovocné štávy) je v krytých nádobách s výpustným kohoutem pravidelně doplňováno a je k dispozci po celý den. K snídani je vždy teplý nápoj (čaj, kakao).

PŘIHLAŠOVÁNÍ

 • Přihlašování na víkendové programy Musictime je možné pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek www.musictime.cz
 • Přihláška se stává závaznou až po uhrazení celé ceny víkendu 900 Kč. 

STORNO POPLATKY

 • Odhlášení do 14 dnů před nástupem na program = storno poplatek 20% z ceny programu.
 • Odhlášení méně než 14 dnů před nástupem na program = storno poplatek 50% z ceny programu.
 • Odhlášení v den nástupu na program = storno poplatek 80% z ceny programu.

CENA VÍKENDOVKY

900 Kč

TERMÍN VÍKENDOVKY

1. Víkendovka: 22.-24.10.2021
2. Víkendovka:
3. Víkendovka:
4. Víkendovka:

MÍSTO KONÁNÍ

MŠ Lesmír, Horova 973/6, Liberec