Back to top

Veřejnost

Jak to funguje

Kurzy, tábory a workshopy jsou určeny pro dospívající či dospělé zájemce a děti, které nenavštěvují partnerské základní a mateřské školy.

Kurzy a workshopy probíhají ve sdílených prostorách MŠ Lesmír (Horova ulice) a tělocvičně ZŠ Orlí.

Lektoři jsou studenti či absolventi pedagogických odborných škol a fakult, kteří zároveň disponující praktickými zkušenostmi v daném zaměření.

Aktivity jsou vedeny v souladu se zásadami pedagogiky volného času, lektoři pracují s dostupnými metodikami rozšířenými o prvky her.

Fotky z kurzů a táborů