Back to top

Kurzy pro veřejnost

Bicí

Výuka hry na bicí soupravu probíhá individuálně. Délka jedné výukové lekce je 60 min. Obsah kurzu je vytvářen individuálně po konzultaci s žákem.

Orientační náplň kurzu pro začínající hráče: seznámení s bicí soupravou, správné držení těla a nastavení bicí soupravy k výšce hráče, správná technika hry paličkami a metličkami, čtení notového zápisu pro bicí nástroje, hudební teorie, nácvik hry na malý buben, koordinace nohou a rukou, základní rytmy (funk, pop, rock, jazz, africké rytmy), hra základních přechodů, nácvik víření v různé dynamice a jeho uplatnění ve hře.

CO S SEBOU?

euroobaly + pořadač na ukládání studijních materiálů
notový sešit

PRO KOHO JE KURZ URČEN

8 - 99 let

KURZ PROBÍHÁ

SŠ Textilní, Tyršova 82, Liberec - objekt školních dílen

Flétna

Kroužek zobcové flétny probíhá ve skupině 5 - 8 dětí. Délka jedné výukové hodiny je 60 minut. Za školní rok je odučeno 30 lekcí. Kroužek je určen dětem se zájmem o hru na sopránovou zobcovou flétnu, a to jak začátečníkům, tak pokročilým.

Začínající (1. - 3. třída ZŠ) 
Náplní kroužku je základní praktická a teoretická příprava tak, aby děti byly schopny zahrát samostatně libovolnou píseň nižší obtížnosti. V průběhu roku se naučí správnému držení a dýchání do flétny, seznámí se s jednoduchou formou notového zápisu a rozvinou smysl pro rytmus. Součástí hodin jsou také hudební hry a aktivity na procvičení not a hudebních značek. 

Pokročilí (2. - 5. třída ZŠ) 
Kroužek je určen pro děti, které již zvládly základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, umí zahrát jednoduchou píseň z not (rozsah g1 - d2) a chtějí ve hře pokračovat. V průběhu roku se naučí nové noty a zahrají si složitější lidové písně, vícehlasé skladby a také něco z populárních písní.

CO S SEBOU?

sopránová zobcová flétna (po domluvě možné zakoupit u lektora kroužku za 250 Kč)
euroobaly + pořadač
notový sešit

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 1. - 5. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Ještědská 354/88, Liberec
ZŠ Česká 354, Liberec

Klavír

Výuka klavíru probíhá individuálně, případně lze absolvovat lekce v páru. Délka jedné výukové hodiny je 60 minut.

Začínající (od 8 let)
Cílem lekcí pro začátečníky je osvojení nezbytných teoretických znalostí z hudební nauky a jejich následná aplikace do hry. Na konci kurzu jsou žáci schopni zahrát lidovou či umělou píseň doprovázenou harmonií, jeden klavírní přednes a několik etud. Obsah kurzu: správné postavení ruky, koordinace rukou, čtení not z houslového klíče v rozsahu dvou oktáv, základní pojmy hudební nauky (akord, stupnice, kadence, triola, legato …), základní durové stupnice a doškálné akordy, nácvik běžně známých písní s harmonickým doprovodem, etud, klavírního přednesu.

Pokročilí (od 9 let)
Kurz plynule navazuje na kurz začínajících. Obsah kurzu: rozšíření hudební teorie (kadence, stupnice, kvartový a kvintový kruh …), základní mollové stupnice a jejich akordy, čtení basového klíče, hra s pedálem, nácvik skladeb dle individuálního výběru účastníka, nácvik dvou klavírních přednesů.

Klavírní improvizace 
Cílem lekcí je zvládnutí klavírního doprovodu k písni, hry podle akordických značek, interpretace jednodušších jazzových skladeb i složitějších kompozic a vlastní improvizace. Kurz je určen pro klavíristy se zvládnutými základy hry. Obsah kurzu: orientace v akordických značkách, základní harmonické funkce, doprovody: Rock n´ Roll, Blues, Jazz, Swing (využití kráčejícího basu, triolového rytmu, tečkovaného rytmu, rozkladu akordů, synkop, hry v bloku), doprovody lidových a umělých písní, rozvoj vlastních hudebních nápadů, jednoduché improvizace.

CO S SEBOU?

euroobaly + pořadač na ukládání studijních materiálů
notový sešit

PRO KOHO JE KURZ URČEN

8 - 99 let

KURZ PROBÍHÁ

MŠ Lesmír, Horova 973/6, Liberec

Kytara

Výuka probíhá skupinově, individuálně či v páru. Délka jedné výukové lekce je 60 minut. Kurzy jsou členěny dle tří stupňů pokročilosti.

Začínající (od 9. let)
Cílem lekcí pro začátečníky je zvládnutí základních teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných k doprovodné hře. K nácviku jsou využívány převážně české umělé písně. Obsah kurzu: seznámení s kytarou a ladění kytary, správná technika hry a cvičení, technika hry trsátkem, koordinace pravé a levé ruky, seznámení s notovým zápisem a akordovými značkami, základní durové a mollové kvintakordy pro I. polohu, orientace na hmatníku v rozsahu jedné oktávy, základní rytmy (2/4, ¾, 4/4, 6/8).

Pokročilí (od 10. let)
U mírně pokročilých se předpokládá zvládnutí obsahu kurzu pro začínající. Vedle pokročilé harmonické hry si žáci osvojí základy hry melodické (vybrnkávání) a prohloubí si znalosti hudební nauky. K nácviku jsou využívány české a zahraniční písně popové a rockové. Obsah kurzu: durové a mollové kvintakordy a septakordy v systému 6,5,4 strun, konstrukce durových a mollových akordů, stupnice moll a dur a jejich harmonické funkce, kvintový a kvartový kruh, transpozice a hra s kapodastrem, čtení tabulatury a její zápis, technika tlumení strun, tlumené tóny, flažolety.

Kytarové techniky, improvizace (od 12. let)
Kurz je zaměřen na pokročilé hráčské techniky. Výuka se opírá o zahraniční kytarové školy, nácvikovým materiálem jsou známé skladby (rock, pop, blues, funky) a backing tracky pro nácvik improvizace. Provádí se rozbor jednotlivých skladeb dle požadavků žáků. Kytaristé se naučí základy improvizace, rozvinou efektivní cvičební metody, naučí se zahrát doprovodnou kytaru pro různé žánry a vystavět kytarové sólo. Obsah kurzu: sluchová cvičení, pentatonická stupnice dur a moll, rytmické varianty, 12-ti taktové blues, doškálné akordy, módy diatonické durové stupnice (církevní módy), rozklady akordů, vícehlasé akordy 9,11,13.

CO S SEBOU?

akustická či elektrická kytara
digitální klipová ladička
euroobaly + pořadač na ukládání studijních materiálů

PRO KOHO JE KURZ URČEN

9 - 99 let

KURZ PROBÍHÁ

MŠ Lesmír, Horova 973/6, Liberec

Moderní tanec

Kroužek moderního tance je zaměřen na rozvoj fyzické kondice, koordinace horních a dolních končetin, rytmizace pohybů a správného držení těla dětí. V kroužku se děti seznamují s tanečními styly prostřednictvím tanečních sestav, prostor je věnován také vlastní tvorbě a taneční improvizaci. V závěru školního roku se děti účastní nepostupových pohárových soutěží. Hodina trvá 60 - 90 minut, za školní rok je odučeno 30 lekcí.

Moderní tanec děti (7 - 11let)
Kroužek je určen pro začínající a mírně pokročilé tanečníky se zájmem o taneční styly jako jsou disco dance, hip hop, nebo street dance. Součástí tréninku je rychlá rozcvička, protažení a základní gymnastická průprava.

Moderní tanec junioři (12 - 17let)
Celkové zlepšení kondice dětí a mládeže. Tanečníci si během roku vyzkouší několik tanečních stylů - hip hop, disco dance, modern dance. Součástí každého tréninku je protahování, posilování, výuka nové sestavy nebo složitějších kroků a technické prvky - správné držení těla, točky atp. Účast na několika vystoupeních a tanečních soutěžích.

CO S SEBOU?

pevná obuv do tělocvičny
sportovní oblečení
láhev s pitím

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 1. - 9. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Barvířká 38/6, Liberec
ZŠ Husova 142/44, Liberec
ZŠ Stráž nad Nisou, Majerova 138
ZŠ ul. 5. května 64/49, Liberec
ZŠ U Soudu 369/8, Liberec
ZŠ Švermova 403/40, Liberec

Street dance junioři

Cílem tanečního kurzu Street dance pro juniory je zlepšení fyzické kondice dětí a mládeže. Hodiny probíhají v počtu 8 - 20 žáků. Za školní rok je odučeno 30 lekcí po 90 minutách. Tanečníci si během roku vyzkouší taneční styly hip hop, disco dance, modern dance. Součástí každého tréninku je protahování, posilování, výuka nové sestavy nebo složitějších kroků a technické prvky - správné držení těla, točky atp.

V průběhu roku se junioři účastní tanečních pohárových soutěží v hobby kategorii.

CO S SEBOU?

pevná obuv do tělocvičny nebo taneční obuv
sportovní oblečení

PRO KOHO JE KURZ URČEN

děti 12 - 17 let

KURZ PROBÍHÁ

ZŠ Ul. 5. května, Liberec

Holčičiny

Kroužek je určen pro dívky z 1. stupně ZŠ. V rámci kroužku se dívky věnují tvořivým, rukodělným a řemeslným aktivitám, vaření, pečení. Tématika tvořivé činnosti je volena v závislosti na ročním období a nastávajících svátcích. Hodina trvá 60 min, za školní rok je odučeno 30 lekcí. Cena kroužku zahrnuje materiál.

CO S SEBOU?

psací a rýsovací potřeby
nůžky

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děvčata 1. stupeň ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278
ZŠ Ještědská 354/88, Liberec
ZŠ Stráž nad Nisou, Majerova 138

3D tisk

3D tisk je proces, při kterém dochází k přeměně digitálního modelu do jeho fyzické podoby. Objekt vzniká postupným vrstvením roztaveného plastového materiálu. Se zlepšující se dostupností 3D tiskáren pro běžné uživatele je rozšiřováno i pole jejich využití. Tiskárny se výborně hodí k malosériové výrobě. Je na nich možné tisknout od hraček a figurek po náhradní a špatně dostupné díly v domácnosti. Vedle toho se jedná o technologii hojně využívanou ve zdravotnictví a průmyslu.

Cílem kroužku je zvládnutí procesu 3D tisku od výroby a úpravy modelu v jednoduchém (Tinkercad) a pokročilém parametrickém (Onshape) prostředí, přes výběr vhodného materiálu po nastavení tiskárny a samotný tisk. Děti se seznámí s principem pravoúhlého promítání, zvládnou navrhnout jednoduchý model a jeho funkční součásti. Kroužek rozvíjí kreativitu, technické a konstrukční myšlení. Práce probíhá s pomocí 3D tiskárny a softwaru Prusa.

V rámci kroužku byl realizován projekt Průša do škol, více informací naleznete ZDE.

CO S SEBOU?

sešit A4, psací potřeby

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti z 2. stupně ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Švermova 403/40, Liberec
ZŠ Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278
ZŠ Stráž nad Nisou, Majerova 138

Fotky z kurzů