Back to top

Kroužky pro základní školy

Boomwhackers

Kroužek probíhá v počtu 8-15 dětí. Boomwhackers jsou moderní perkusní nástroje, které unikátním způsobem učí vnímat současně rytmus i melodii. Jedná se o různě dlouhé barevné trubky z plastu, přičemž každá barva a délka odpovídá příslušnému tónu. Hravou formou rozvíjí nejen základy hudební nauky, ale také cit pro rytmus a kooperaci. 

Cílem kroužku je rozvoj rytmicko-melodického cítění, rytmické kooperace a osvojení základů hudební nauky. Děti interpretují známé písně v rytmicko-melodickém provedení.

Ilustrační video naleznete ZDE

CO S SEBOU?

euroobaly a desky na zakládání not
notový sešit

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 3. - 6. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

Flétna

Kroužek zobcové flétny probíhá ve skupině 5 - 8 dětí. Délka jedné výukové hodiny je 60 minut. Za školní rok je odučeno 30 lekcí. Kroužek je určen dětem se zájmem o hru na sopránovou zobcovou flétnu, a to jak začátečníkům, tak pokročilým.

Začínající (1. - 3. třída ZŠ) 
Náplní kroužku je základní praktická a teoretická příprava tak, aby děti byly schopny zahrát samostatně libovolnou píseň nižší obtížnosti. V průběhu roku se naučí správnému držení a dýchání do flétny, seznámí se s jednoduchou formou notového zápisu a rozvinou smysl pro rytmus. Součástí hodin jsou také hudební hry a aktivity na procvičení not a hudebních značek. 

Pokročilí (2. - 5. třída ZŠ) 
Kroužek je určen pro děti, které již zvládly základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, umí zahrát jednoduchou píseň z not (rozsah g1 - d2) a chtějí ve hře pokračovat. V průběhu roku se naučí nové noty a zahrají si složitější lidové písně, vícehlasé skladby a také něco z populárních písní.

CO S SEBOU?

sopránová zobcová flétna (po domluvě možné zakoupit u lektora kroužku za 250 Kč)
euroobaly + pořadač
notový sešit

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 1. - 5. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Ještědská 354/88, Liberec
ZŠ Česká 354, Liberec

Klavír

Kroužek klavíru probíhá ve dvojici či individuálně. Délka výukové hodiny je 60 minut, školní rok obsahuje 30 lekcí. Kroužek je členěn dle obtížnosti na začátečníky a pokročilé. Cílem kroužku je osvojení nezbytných teoretických znalostí z hudební nauky a jejich následná aplikace do hry.

Začínající (od 2. třídy ZŠ)
Na konci roku jsou žáci schopni zahrát lidovou či umělou píseň doprovázenou harmonií. Metodickou oporou kroužku je klavírní škola pro začátečníky (BGS) a cvičební sešity Klavihrátky. V hodinách jsou zařazovány hry k procvičení hudební nauky. Obsahovou náplní kroužku je nácvik správného postavení rukou a jejich koordinace, čtení not z houslového klíče v rozsahu dvou oktáv, základní pojmy hudební nauky (akord, stupnice, kadence, triola, legato …), základní durové stupnice a doškálné akordy, nácvik běžně známých písní s harmonickým doprovodem, etud, klavírního přednesu. 

Pokročilí (od 3. třídy ZŠ)
Kroužek pro pokročilé plynule navazuje na dovednosti z předešlých let. Žáci si rozšíří hudební teorii (kadence, stupnice, kvartový a kvintový kruh …), osvojí si základní mollové stupnice a jejich akordy, čtení basového klíče, hru s pedálem, nacvičí klavírní přednesy a skladby dle individuálního výběru. 

 

CO S SEBOU?

euroobaly a desky na zakládání not
notový sešit

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 2. - 9. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Ještědská 354/88, Liberec
ZŠ Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278

Kytara

Kroužek kytary probíhá skupinově v počtu 3 - 6 dětí. Délka výukové hodiny je 60 minut, školní rok obsahuje 30 lekcí. Kroužek je členěn dle obtížnosti na začátečníky a pokročilé. Cílem je naučit děti doprovodit vlastní zpěv, interpretovat žánrově rozmanité druhy písní, orientovat se v notovém zápisu, zvlánout techniku pravé a levé ruky. 

Začínající (3. třída ZŠ)
V kroužku děti získají základní teoretické znalosti a praktické dovedností potřebné k doprovodné hře na kytaru. K nácviku jsou využívány převážně české lidové a umělé písně (rozsah zpěvníku Já, písnička 1, 2, 3). Děti se seznámí s kytarou a jejím laděním, zkoordinují pravou a levou ruku, seznámí se s notovým zápisem a akordovými značkami, naučí se základní durové a mollové akordy a doprovodné rytmy (2/4, 3/4, 4/4), zvládnou orientaci na hmatníku do 3. pole. 

Pokročilí (od 4. třídy ZŠ)
Kroužek pro pokročilé plynule navazuje na dovednosti kytaristů z předešlých let. Vedle pokročilé harmonické hry si žáci osvojí základy hry melodické (vybrnkávání) a prohloubí si znalosti hudební nauky. K nácviku jsou využívány české a zahraniční písně popové a rockové. Děti se naučí další hmaty durových a mollových kvintakordů a septakordů, zjistí, jak se akordy konstruují a jakou mají základní harmonickou funkci (kadence), cvičí akordy barré, orientují se v durových a molových stupnicích, transponují písně a zapisují do tabulatury, cvičí techniku pravé ruky (tlumení, hra prsty). 

CO S SEBOU?

akustická (španělská či westernová) kytara odpovídající velikosti
euroobaly + pořadač na ukládání studijních materiálů
digitální klipová ladička

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 3. - 9. třídy ZŠ 

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Česká 354, Liberec
ZŠ Ještědská 354/88, Liberec
ZŠ Stráž nad Nisou, Majerova 138
ZŠ Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor probíhá skupinově v počtu 10 - 20 dětí. Cílem kroužku je rozvoj sluchových dovedností, nácvik správného dýchání, intonace, zlepšení sluchové paměti a rozvoj smyslu pro rytmus. Děti zpívají české písničky za doprovodu klavíru, dramatizují české pohádky, vyrábí kulisy a kostýmy.

CO S SEBOU?

euroobaly a desky na zakládání not
notový sešit 

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 1. - 5. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

Cheerleading

Kroužek cheerleadingu je zaměřen na rozvoj základních dovedností cheer dance zahrnující speciální cheerleadingové pohyby, gymnastiku, akrobacii a skoky. Děti si vyzkouší také moderní taneční styly jako je disco dance, naučí se stavbu stuntů, které jsou základem pro tvorbu akrobatických pyramid.

CO S SEBOU?

pevná obuv do tělocvičny
sportovní oblečení
láhev s pitím

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 1. - 9. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

Moderní tanec

Kroužek moderního tance je zaměřen na rozvoj fyzické kondice, koordinace horních a dolních končetin, rytmizace pohybů a správného držení těla dětí. V kroužku se děti seznamují s tanečními styly prostřednictvím tanečních sestav, prostor je věnován také vlastní tvorbě a taneční improvizaci. V závěru školního roku se děti účastní nepostupových pohárových soutěží. Hodina trvá 60 - 90 minut, za školní rok je odučeno 30 lekcí.

Moderní tanec děti (7 - 11let)
Kroužek je určen pro začínající a mírně pokročilé tanečníky se zájmem o taneční styly jako jsou disco dance, hip hop, nebo street dance. Součástí tréninku je rychlá rozcvička, protažení a základní gymnastická průprava.

Moderní tanec junioři (12 - 17let)
Celkové zlepšení kondice dětí a mládeže. Tanečníci si během roku vyzkouší několik tanečních stylů - hip hop, disco dance, modern dance. Součástí každého tréninku je protahování, posilování, výuka nové sestavy nebo složitějších kroků a technické prvky - správné držení těla, točky atp. Účast na několika vystoupeních a tanečních soutěžích.

CO S SEBOU?

pevná obuv do tělocvičny
sportovní oblečení
láhev s pitím

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 1. - 9. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Barvířká 38/6, Liberec
ZŠ Husova 142/44, Liberec
ZŠ Stráž nad Nisou, Majerova 138
ZŠ ul. 5. května 64/49, Liberec
ZŠ U Soudu 369/8, Liberec
ZŠ Švermova 403/40, Liberec

Street dance junioři

Cílem tanečního kurzu Street dance pro juniory je zlepšení fyzické kondice dětí a mládeže. Hodiny probíhají v počtu 8 - 20 žáků. Za školní rok je odučeno 30 lekcí po 90 minutách. Tanečníci si během roku vyzkouší taneční styly hip hop, disco dance, modern dance. Součástí každého tréninku je protahování, posilování, výuka nové sestavy nebo složitějších kroků a technické prvky - správné držení těla, točky atp.

V průběhu roku se junioři účastní tanečních pohárových soutěží v hobby kategorii.

CO S SEBOU?

pevná obuv do tělocvičny nebo taneční obuv
sportovní oblečení

PRO KOHO JE KURZ URČEN

děti 12 - 17 let

KURZ PROBÍHÁ

ZŠ Ul. 5. května, Liberec

Holčičiny

Kroužek je určen pro dívky z 1. stupně ZŠ. V rámci kroužku se dívky věnují tvořivým, rukodělným a řemeslným aktivitám, vaření, pečení. Tématika tvořivé činnosti je volena v závislosti na ročním období a nastávajících svátcích. Hodina trvá 60 min, za školní rok je odučeno 30 lekcí. Cena kroužku zahrnuje materiál.

CO S SEBOU?

psací a rýsovací potřeby
nůžky

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děvčata 1. stupeň ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278
ZŠ Ještědská 354/88, Liberec
ZŠ Stráž nad Nisou, Majerova 138

Výtvarně tvořivý kroužek

Výtvarně tvořivý kroužek je zaměřen na rozvoj kreativity, fantazie, jemné motoriky, trpělivosti a nabízí dětem prostor k individálnímu sebevyjádření. V kroužku se děti seznamují s rozličnými tradičními i netradičními technikami a materiály. Tématika tvořivé činnosti je volena v závislosti na ročním období a nastávajících svátcích. Hodina trvá 60 min, za školní rok je odučeno 30 lekcí. Cena kroužku zahrnuje materiál.

Vybrané výtvarné a tvořivé aktivity
FIMO, quilling, gumičkování, korálkování, špachtlová malba, enkaustika, ubrousková technika, kašírování, dripping, linoryt, plstění, origami, mozaika, zažehlování korálků, pedig, frotáž, výroba dekorací 

CO S SEBOU?

pracovní obleční
fólie na zakrytí pracovního místa
penál s psacími potřebami

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 2. - 9. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Stráž nad Nisou, Majerova 138
ZŠ Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278

Judo

Cílem kroužku je zlepšení fyzické kondice, pohybové koordinace a postřehu. Děti se učí základům bojového umění Kodokan Judo včetně jeho etických pravidel. Kodokan Judo je tzv. měkká škola, kde proti síle útoku nejde síla obránce. Obránce se snaží sílu útoku odvést stranou či se jí vyhnout. Děti v kroužku cvičí techniků pádů, hodů, znehybnění a úderů. Kroužek probíhá ve spolupráci s Milanem Vágnerem, mistrem světa a ČR v judo.

CO S SEBOU?

sportovní oblečení, případně kimono
láhev s pitím

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 1. - 5. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Na Výběžku 118, Liberec

Míčové hry

V průběhu roku si děti vyzkouší tradiční a netradiční míčové hry (kin-ball, lakros, fotbal, florbal, branball, vybíjená, miniházená, ragby), proniknou do jejich pravidel, osvojí si techniku odpalů a práci s míčem. Součástí hodin je také motorická průprava (gymnastická a atletická cvičení). Cílem kroužku je rozvoj hrubé motoriky, obratnosti, koordinace končetin a celkové zlepšení fyzické kondice.

CO S SEBOU?

převlečení a obuv do tělocvičny

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti z 1. stupně ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Na Výběžku 118, Liberec

Pálkovací hry

Cílem kroužku je rozvoj koordinačních a pohybových dovednotí a zlepšení fyzické kondice. Děti si osvojí pravidla známých i méně známých pálkovacích her (softball, bränball, kriket, t-ball, badminton atd).

CO S SEBOU?

převlečení a obuv do tělocvičny

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti z 1. stupně ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Na Výběžku 118, Liberec

3D tisk

3D tisk je proces, při kterém dochází k přeměně digitálního modelu do jeho fyzické podoby. Objekt vzniká postupným vrstvením roztaveného plastového materiálu. Se zlepšující se dostupností 3D tiskáren pro běžné uživatele je rozšiřováno i pole jejich využití. Tiskárny se výborně hodí k malosériové výrobě. Je na nich možné tisknout od hraček a figurek po náhradní a špatně dostupné díly v domácnosti. Vedle toho se jedná o technologii hojně využívanou ve zdravotnictví a průmyslu.

Cílem kroužku je zvládnutí procesu 3D tisku od výroby a úpravy modelu v jednoduchém (Tinkercad) a pokročilém parametrickém (Onshape) prostředí, přes výběr vhodného materiálu po nastavení tiskárny a samotný tisk. Děti se seznámí s principem pravoúhlého promítání, zvládnou navrhnout jednoduchý model a jeho funkční součásti. Kroužek rozvíjí kreativitu, technické a konstrukční myšlení. Práce probíhá s pomocí 3D tiskárny a softwaru Prusa.

V rámci kroužku byl realizován projekt Průša do škol, více informací naleznete ZDE.

CO S SEBOU?

sešit A4, psací potřeby

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti z 2. stupně ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Švermova 403/40, Liberec
ZŠ Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278
ZŠ Stráž nad Nisou, Majerova 138

Animace

Cílem kroužku je seznámení s celým procesem tvorby klasického animovaného filmu, od námětu přes přípravu storyboardu a výrobu vlastní loutky či plošky po střih a ozvučení. Kroužek propojuje výtvarnou tvorbu s digitální technologií.

CO S SEBOU?

sešit A4, psací potřeby

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti od 3. třídy ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Na Výběžku 118, Liberec
ZŠ Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278

Informatika/Multimédia

V kroužku se děti naučí základní práci v prostředí Microsoft Windows a Office, osvojí si klávesové zkratky, vyzkouší úpravu a editaci fotografií, videa a zvuku, tvorbu jednoduchých grafik a prezentací včetně Youtube. Děti od 3. třídy se navíc učí programovat interaktivní příběhy, hry a animace v programovacím jazyku Scratch.

CO S SEBOU?

sešit A4, psací potřeby

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti z 1. stupně ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Na Výběžku 118, Liberec

Papíroví modeláři

Kroužek papírových modelářů rozvíjí u dětí jemnou motoriku, trpělivost a pečlivost. Děti začínají od nenáročných modelů budov, u kterých si vyzkouší základní techniky práce s papírem a postupně se dostávají ke složitějším modelům z papírových vystřihovánek. Hodina trvá 60 min, za školní rok je odučeno 30 lekcí. Cena kroužku zahrnuje materiál.

CO S SEBOU?

psací a rýsovací potřeby
nůžky

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti 1. stupeň ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 278

Fotky z kroužků