Back to top

Hry s hudbou

Hry s hudbou probíhají skupinově v počtu 5 - 12 dětí. Školní rok obsahuje 30 lekcí po 30 minutách. Kroužek je zaměřen na rozvoj hudebních dovedností a pozitivního vztahu k hudbě. Pomocí hlasových cvičení a zpěvu dochází též k podpoře rozvoje řeči. Kroužek zahrnuje dechová cvičení, zpěv v doprovodu hudebního nástroje, rytmická cvičení s využitím Orffova instrumentáře a pohybové hry.

CO S SEBOU?

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti 4 - 6 let

KROUŽEK PROBÍHÁ

MŠ Lesmír, Horova 973/6, Liberec