Back to top

Mateřské školy

Jak to funguje

Kroužky probíhají přímo v prostorách mateřských škol, rodičům tak odpadá starost s přesunem dětí na zájmový kroužek. Lektor/ka si děti vyzvedává ve třídě a po skončení činnosti je opět do třídy vrací, případně je předává přímo rodičům.

Kroužky jsou vždy přednostně určeny pro žáky dané mateřské školy. Pokud to kapacita kroužku dovoluje, jsou přijati i externí žáci, tato místa jsou nabízena v kategorii VEŘEJNOST.

Lektoři kroužků a táborů jsou studenti či absolventi pedagogických odborných škol a fakult, kteří zároveň disponují praktickými zkušenostmi v daném zaměření.

Aktivity jsou vedeny v souladu se zásadami pedagogiky volného času, lektoři pracují s dostupnými metodikami rozšířenými o prvky her.

Fotky z kroužků a táborů