Back to top

Kroužky pro mateřské školy

Flétna

Kroužek zobcové flétny probíhá ve skupině 5 - 8 dětí. Ve školním roce je odučeno 30 lekcí po 30 minutách. Cílem kroužku je zvládnutí základní praktické a teoretické přípravy ke hře na sopránovou zobcovou flétnu. Děti se naučí správnému držení a dýchání do flétny, hravou formou rozvinou smysl pro rytmus, zahrají si jednoduché písničky a objeví první notový zápis.

CO S SEBOU?

sopránovou zobcovou flétnu (po domluvě možné zakoupit u lektora kroužku za 300 Kč)

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti 4 - 6 let

KROUŽEK PROBÍHÁ

MŠ Lesmír, Horova 973/6, Liberec

Hry s hudbou

Hry s hudbou probíhají skupinově v počtu 5 - 12 dětí. Školní rok obsahuje 30 lekcí po 30 minutách. Kroužek je zaměřen na rozvoj hudebních dovedností a pozitivního vztahu k hudbě. Pomocí hlasových cvičení a zpěvu dochází též k podpoře rozvoje řeči. Kroužek zahrnuje dechová cvičení, zpěv v doprovodu hudebního nástroje, rytmická cvičení s využitím Orffova instrumentáře a pohybové hry.

CO S SEBOU?

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti 4 - 6 let

KROUŽEK PROBÍHÁ

MŠ Lesmír, Horova 973/6, Liberec

Moderní tanec

Kroužek moderního tance pro MŠ je zaměřen na rozvoj hrubé motoriky, správného držení těla, koordinace horních a dolních končetin a rytmizace pohybů. Hodina trvá 30 minut, za školní rok je odučeno 30 lekcí.

Děti tančí pouze na české písničky. Učí se základní taneční kroky, orientaci v prostoru, práci s rekvizitami a mají prostor i pro taneční improvizaci. Každá lekce začíná rozcvičkou, při které se děti protáhnout a zahřejí se tanečními dynamickými prvky nebo pohybovou hrou. Hlavní část lekce je věnována tanci - nové taneční kroky, opakování již naučených sestav, tanec v páru, fázování. Lekce je vždy zakončena pohybovou hrou.  

CO S SEBOU?

sportovní oblečení / sukýnka
láhev s pitím

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti 4 - 6 let

KROUŽEK PROBÍHÁ

MŠ Stráž nad Nisou, Majerova 138
MŠ Stromovka 285/1, Liberec
MŠ Pramínek, Březinova 389/8, Liberec
MŠ Rolnička, Truhlářská 340/7, Liberec

Angličtina

Kroužek angličtiny seznamuje nejmenší děti s cizím jazykem prostřednictvím tématických celků (colours, toys, body parts, animals...). Děti si hravou formou osvojí základní slovní zásobu a zvukovou stránku jazyka. Hodinou je provází lektor/ka s anglicky mluvícím maňáskem. K upevňování nabytých znalostí jsou využívány herní aktivity, básničky, říkadla, pracovní listy a obrázkové karty (flashcards). Cílem kroužku je rozvoj schopnosti porozumět jednoduchým pokynům v cizím jazyce a zvládnutí základních frází s praktickým využitím v interakci lektor-dítě či rodič-dítě.

CO S SEBOU?

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti 4 - 6 let

KROUŽEK PROBÍHÁ

MŠ Stráž nad Nisou, Majerova 138

Fotky z kroužků