Back to top

Míčové hry

V průběhu roku si děti vyzkouší tradiční a netradiční míčové hry (kin-ball, lakros, fotbal, florbal, branball, vybíjená, miniházená, ragby), proniknou do jejich pravidel, osvojí si techniku odpalů a práci s míčem. Součástí hodin je také motorická průprava (gymnastická a atletická cvičení). Cílem kroužku je rozvoj hrubé motoriky, obratnosti, koordinace končetin a celkové zlepšení fyzické kondice.

CO S SEBOU?

převlečení a obuv do tělocvičny

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN

děti z 1. stupně ZŠ

KROUŽEK PROBÍHÁ

ZŠ Na Výběžku 118, Liberec