Back to top

Pro školy - Základní školy

Spolupráce s námi


Spolupráce s námi přináší základním školám mnohé výhody při zajišťování zájmových aktivit pro své žáky. Nabízíme kvalitní, cenově dostupné zájmové vzdělávání pro děti na 1. i 2. stupni ZŠ. Školám jsme seriózním partnerem, za dobu naší existence nebyla žádná spolupráce ukončena z důvodu nespokojenosti ze strany škol či rodičů dětí. S organizací zájmové činnosti máme dlouhodobé zkušenosti. Při přípravě aktivit čerpáme ze znalostí v oblasti pedagogiky volného času, naše kroužky děti baví! Lektoři kroužků jsou studenti či absolventi odborných pedagogických škol a fakult.  

výhody pro vaší školu

PESTRÁ A STÁLÁ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

Nabídneme ve vaší škole kroužky, které nemohou vést kmenoví učitelé a vychovatelé. S časem a termínem kroužku se vždy přizpůsobíme požadavkům školy. Činnost probíhá kontinuálně, není závislá na změnách v rozvrhu či pedagogickém sboru.

CENOVÁ DOSTUPNOST

Jedním z našich cílů je cenová dostupnost zájmových kroužků, cena 60 minutové hodiny zpravidla nepřesahuje 55 Kč.

ZA DĚTI ZODPOVÍDÁME

Počínaje předáním přejímáme za děti plnou zodpovědnost, naše činnost je řádně pojištěna do výše 10 mil. Kč.

ŽÁDNÁ ADMINISTRATIVA

S našimi kroužky nevznikne vaší škole téměř žádná nová povinnost. Zajišťujeme veškerou činnost spojenou s přihláškami, platbami, odpadlými lekcemi či suplováním a komunikací s rodiči.

PRONÁJEM PROSTOR

Pronájem prostor zajistí - v souladu s doporučením zřizovatele - vaší škole finanční prostředky z vedlejší hospodářské činnosti. 

VYSTOUPENÍ NA AKCÍCH ŠKOLY

V průběhu roku s dětmi připravíme vystoupení na školní akce (koncerty, jarmarky, festivaly, vánoční dílny). Kroužky se tak mohou aktivně podílet na mimoškolním životě školy.